Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij werken met aandacht voor milieu en maatschappij

MVO: het is een term die je in het bedrijfsleven steeds vaker tegenkomt. Ook wij ondernemen op maatschappelijk verantwoorde wijze en dragen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van milieu en maatschappij. Het verwerken van verouderde of overbodige IT-apparatuur gebeurt bij ons uitsluitend volgens de nieuwste, geldende Europese wet- en regelgeving. Dat is overigens niet alleen goed voor milieu en maatschappij, maar ook voor jouw onderneming. Werk je met ons samen, dan kun je altijd aantonen dat je daarmee ook aansluit bij je eigen MVO-beleid. Zo helpen we elkaar ook maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Gecertificeerd maatschappelijk verantwoord ondernemen

De positieve bijdrage die wij dagelijks leveren aan het milieu en de maatschappij en het feit dat we voldoen aan de Europese wet- en regelgeving, bewijzen we aan de hand van verschillende certificaten met betrekking tot dataverwijdering, datavernietiging en milieuverantwoordelijkheid. Zo beschikken we over een ISO 9001:2015 certificering, een NIWO-VIHB certificering en een WEEELABEX certificering.

ISO 9001:2015

Gaan wij over tot refurbishment of IT-recycling, dan is het belangrijk dat alle IT-apparatuur op milieuverantwoorde wijze wordt verwerkt. Bij alle processen die wij daarvoor volgen, houden wij ons aan de geldende normen. Wij beschikken over de ISO 9001:2015 certificering, waarmee we aantonen dat we milieurisico’s beheersen en voorkomen. ISO 9001:2015 is de internationaal geaccepteerde standaard die het raamwerk biedt voor een organisatie om de impact op het milieu te beheersen door middel van een passend milieubeleid en de uitvoering van dat beleid te borgen. Met ISO 9001:2015 toont een organisatie aan milieuprestaties continu te verbeteren, te voldoen aan wet- en regelgeving, milieudoelstellingen te bereiken en duurzaamheid te stimuleren.

Meer lezen over ISO 9001:2015? Bezoek www.iso.org.

NIWO-VIHB

Alle bedrijven die zich bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen, moeten beschikken over het NIWO-VIHB certificaat. VIHB staat voor ‘Vervoerder van afval’, ‘Inzamelaar van afval’, ‘Handelaar in afval’ en ‘Bemiddelaar in afval’. Met het certificaat bewijst een organisatie dat bedrijfsafvalstoffen veilig en op de juiste wijze worden vervoerd. Gezien wij dagelijks IT-apparatuur vervoeren, beschikken wij over dit certificaat en mogen wij alle IT-apparatuur zelf van jouw locatie naar onze eigen locatie (of de locaties van gecertificeerde verwerkers) vervoeren.

Meer lezen over NIWO-VIHB? Bezoek www.niwo.nl

WEEELABEX

Als professioneel verwerker van IT-apparatuur, moeten wij voldoen aan de voorwaarden van de Nederlandse regelgeving voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Omdat wij zorg dragen voor het milieu, zijn wij WEEELABEX gecertificeerd. WEEELABEX staat voor Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence. Het verwijst naar een set regels waar bedrijven die IT-apparatuur verwerken zich aan moeten houden. WEEELABEX is een initiatief van Europese inzamelsystemen, dat een minimaal kwaliteitsniveau vastlegt voor inzameling, opslag, transport, recycling en hergebruik van e-waste. Daarnaast voorziet WEEELABEX in controle op naleving en schrijft het rapportage voor van verwerkte apparatuur en bereikte recyclingresultaten. Het doel: dat gebruikte IT-apparatuur uitsluitend terechtkomt bij verwerkers die het volgens de normen recyclen en de vereiste percentages aan grondstoffen terugwinnen.

Meer lezen over WEEELABEX? Bezoek www.weelabex.org.

Maximaal hergebruik en optimale verwerking

Wij hechten groot belang aan hergebruik van apparatuur en proberen zoveel mogelijk apparaten een tweede leven te geven. Is dat niet mogelijk? Dan verwerken wij apparatuur op milieuverantwoorde wijze, zodat restmaterialen maximaal kunnen worden hergebruikt. We werken uitsluitend samen met gecertificeerde partners, die aantoonbaar milieuverantwoord werken. Op die manier ontzien we het milieu zo veel mogelijk.

In veel gevallen ben jij ook verplicht om IT-waste op de juiste manier af te voeren en moet je dat aantonen. Omdat wij uitsluitend afvoeren naar gecertificeerde verwerkers, kunnen we jou van de juiste en verplichte certificaten voorzien. Daarmee houd je je niet alleen aan de regels, maar sluit je ook aan bij je eigen MVO-beleid.

Een verantwoorde keuze

Met 90 procent hergebruik voldoen we ruimschoots aan de geldende normen voor het verwerken en hergebruiken van IT-apparatuur en hebben we een van de hoogste recycling-percentages van Europa! Schakel je ons in voor de verwerking van jouw verouderde of overtollige IT-apparatuur, dan maak je een verantwoorde keuze, waarmee je voldoet aan de Europese wet- en regelgeving voor ondernemers.

Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 30174840 en liggen ter inzage op ons kantoor.
Op verzoek kunnen wij een kopie naar je opsturen.

Vraag geheel vrijblijvend een biedingsverzoek aan.

Benieuwd wat jouw
IT-apparatuur waard is?