Solid database

Het traject van elk item in beeld

Solid database

Alle items die binnenkomen worden vastgelegd in een door ons zelf ontwikkelde database. Dit systeem is in de loop van ons bestaan steeds verder ontwikkeld en verfijnd. Hierdoor kunnen we alle binnengekomen items nauwkeurig volgen en u inzicht geven in enerzijds de restwaarde van de apparatuur en anderzijds de kosten voor recycling en verwerking van de spullen die te zeer verouderd of defect zijn. Ons systeem zorgt zo voor nauwkeurigheid, transparantie en zorgvuldigheid.