Certificering

Voor een gerust gevoel

Certificering

Samen met de eindrapportage ontvangt u een schriftelijk certificaat, waarmee de door ons uitgevoerde dataverwijdering of -vernietiging gegarandeerd wordt. Bovendien ontvangt u het wettelijk verplichte milieucertificaat van ons, zodat u kunt aantonen dat uw overtollige apparatuur op een verantwoorde manier verwerkt is.